Menighedsråd

Bække Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Bække Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8934@SOGN.DK
CVR-nummer: 37662216

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Bækkegård 39
6622 Bække
Næstformand
Stationsvej 5
6622 Bække
Kasserer, Sekretær, Kontaktperson
Staushedevejen 56
6622 Bække
Tlf: 23294397
Kirkeværge
Vestergade 21
6622 Bække
Medlem af valgbestyrelsen
Lunderskovvej 18
6622 Bække
Bygningssagkyndig
Kragelundvej 14
6622 Bække
Sognepræst (kirkebogsfører)
Søndergade 15
6622 Bække
Tlf: 75389377
Træffes bedst mellem 9 og 15 mandag er fridag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.