1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bække Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Bækkegård 39
6622 Bække
 

Næstformand
Stationsvej 5
6622 Bække
 

Kasserer, Sekretær, Kontaktperson
Staushedevejen 56
6622 Bække

Kirkeværge
Vestergade 21
6622 Bække
 

Medlem af valgbestyrelsen
Lunderskovvej 18
6622 Bække
 

Bygningssagkyndig
Kragelundvej 14
6622 Bække
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Søndergade 15
6622 Bække
 
 75389377
Træffes bedst mellem 9 og 15 mandag er fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bække Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 37662216
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk