1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Bårse-Beldringe Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Hastrupvej 3A
4720 Præstø
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Sneserevej 7
Bårse
4720 Præstø

Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Præstegårdsvej 5
Baarse
4720 Præstø
 

Kasserer
Hastrupvej 20
4720 Præstø
 

Sekretær
Gernersvej 18
Baarse
4720 Præstø
 

Menigt medlem
Sneserevej 23
Bårse
4720 Præstø
 

Menigt medlem
Skovbækvej 1
Stensby
4773 Stensved
 

Kirkeværge - ikke medlem
Vibevej 2
4720 Præstø

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Bårse-Beldringe Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68593417
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk