1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tyvelse-Vrangstrup-Aversi-Tybjerg-Sandby Sognes Menighedsråd

Formand
Assendrupvej 5
Tybjerglille
4160 Herlufmagle
 

Menigt medlem
Tornelundsvej 13
Aversi
4690 Haslev

Kirkeværge
Stenholmsvej 4
Tyvelse
4171 Glumsø
 

Kirkeværge(Vrangstrup Kirke)
Vrangstrupvej 94
Vrangstrup
4171 Glumsø
 

Kirkeværge(Sandby Kirke)
Sandbyparkvej 14
4171 Glumsø
 

Kirkeværge(Tybjerg Kirke)
Plantagevej 7
Tybjerglille Bakker
4160 Herlufmagle
 

Kasserer
Ølsevej 3
Sandby
4171 Glumsø
 

Sekretær
Tornelundsvej 35
Aversi
4690 Haslev
 

Menigt medlem
Vrangstrupvej 83
Vrangstrup
4171 Glumsø
 

Menigt medlem
Egebjergvej 250
Strandhusene
4500 Nykøbing Sj
 

Menigt medlem
Granskiftet 5
Aversi
4690 Haslev
 

Formand for valgbestyrelsen
Tingbakken 40
Tybjerglille Bakker
4160 Herlufmagle
 

Kontaktperson
Vrangstrupvej 59
Vrangstrup
4171 Glumsø
 

Medlem af valgbestyrelsen
Sandbyparkvej 14
4171 Glumsø
 

Menigt medlem
Tyvelse Bygade 24
Tyvelse
4171 Glumsø
 

Menigt medlem, Orlov
Åsøvej 45
Åsø
4171 Glumsø
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Birkelundsvej 10
Tyvelse
4171 Glumsø
 
Tlf. 5764 6014 mobil: 9243 5908

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tyvelse-Vrangstrup-Aversi-Tybjerg-Sandby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 36146850
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk