1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Avedøre Sogns Menighedsråd

Formand
Sydkærsvej 87
2650 Hvidovre
 

Næstformand
Kærgårdsvej 41
2650 Hvidovre
 

Kirkeværge
Bymuren 93 3 tv
2650 Hvidovre
 

Kontaktperson
Mellemvangsvej 98
2650 Hvidovre
 

Menigt medlem
Østre Kvartergade 7 1 th
2650 Hvidovre
 

Menigt medlem
Bymuren 66 1 tv
2650 Hvidovre
 

Menigt medlem
Paradisvej 23
2650 Hvidovre
 

Menigt medlem
Bymuren 89 1 th
2650 Hvidovre
 

Menigt medlem
 

Menigt medlem
Sjølundvej 41
2650 Hvidovre
 

Menigt medlem
Toftemosevej 56
2650 Hvidovre
 

Menigt medlem
Bådsmandsvej 3
2660 Brøndby Strand
 

Menigt medlem
Voldumvej 33 1 tv
2610 Rødovre
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Paradisvej 9
2650 Hvidovre
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Ørumvej 23
2650 Hvidovre
 
 21162655
Inge Stagsted Lund

Sognepræst
Kærgårdsvej 25
2650 Hvidovre
 
 21162961

Sognepræst
ikke oplyst
 
 ikke oplyst

Sognepræst
Slåenhaven 6
4330 Hvalsø

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Avedøre Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 55829810
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk