1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Aulum Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Sønderagervej 58
7490 Aulum
Lene Tønning

Næstformand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Nålemagervej 14D
7490 Aulum
 

Kirkeværge
Sønder Skjerkvej 10
7490 Aulum
 

Kasserer
Ørrevej 25
7490 Aulum
Anna Grethe Østergaard Dahl

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Ørrevej 8
7490 Aulum
Anne-Mette Bjerg Mogensen

Menigt medlem
Anemonevej 29A st
7490 Aulum
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Skærbækvej 6
7490 Aulum
Henrik Friis Thomsen

Sognepræst (kirkebogsfører)
Grønbækparken 85
7490 Aulum
 
 51510306
Træffes dagligt, bedst på 51510306. Mandag er fridag.
Maj-Brit Hvid Christensen

Overenskomstansat sognepræst
Klinten 22
6933 Kibæk
 
 30290052

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Aulum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 39032228
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk