1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Astrup Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Lundholmvej 11
Astrup
9800 Hjørring
 
 61 74 44 53

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Astrupvej 735
9800 Hjørring
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Skærpingvej 14
Astrup
9800 Hjørring
 

Kasserer, Kontaktperson
Hundbjergvej 16
Astrup
9800 Hjørring
 

Sekretær
Astrupvej 717
9800 Hjørring
 

Menigt medlem
Kragkærvej 7
Astrup
9800 Hjørring
 

Provst (kirkebogsfører)
Astrupvej 181
Nørregade 52 (provstikontor)
9870 Sindal
 
 98939008

Overenskomstansat sognepræst
Østervænget 28
Astrup
9800 Hjørring

Sogne- og fængselspræst
Ringvejen 5A
9800 Hjørring

Overenskomstansat sognepræst
Solvænget 54
9300 Sæby
 
 60954926

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Astrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 64458515
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk