1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Astrup-Tulstrup-Hvilsted Sognes Menighedsråd

Formand
Borresøvej 4
Sejs-Svejbæk
8600 Silkeborg
 

Næstformand, Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Lystenlund 69
8355 Solbjerg

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Lethenborgvej 2
8355 Solbjerg
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Østergårdsvej 171
Østergård
8340 Malling
 

Kasserer
Kærgårdsvej 76
8355 Solbjerg
 

Sekretær
Kærgårdsparken 4 2 tv
8355 Solbjerg
 

Kontaktperson
Solbjerg Hovedgade 93
8355 Solbjerg
 

Menigt medlem
Solbjerg Søvej 39
8355 Solbjerg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Østergårdsvej 223
Astrup
8355 Solbjerg
 
 86927454

Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 86927454 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Astrup-Tulstrup-Hvilsted Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 39810417
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk