1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Assing Sogns Menighedsråd

Formand
Landsbyparken 11
6933 Kibæk
Edith Knudsen

Næstformand, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Velhustedvej 19
6933 Kibæk
Ejvind Kviesgaard

Kontaktperson
Solbakken 18
6933 Kibæk
Jette Estrid Reinewald

Medlem af valgbestyrelsen
Møllegaarden 71
6933 Kibæk
Birgit Bech

Medlem af valgbestyrelsen
Harreskovvej 4A
6933 Kibæk
Morten Vesterager Holm

Menigt medlem
Møllegaarden 101
6933 Kibæk
Hanne Brændgaard Madsen

Menigt medlem
Østergade 29
6933 Kibæk
Ella Munksgaard Jensen

Sognepræst (kirkebogsfører)
Velhustedparken 5
6933 Kibæk
 
 61222510
Klaus Buch Møberg

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Assing Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 55771715
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk