1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Assens-Gamtofte Sognes Menighedsråd

Formand
Provstistræde 18 4 1
5610 Assens
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Årøvænget 3
5610 Assens
 

Kirkeværge
Berildsvej 14
5610 Assens
 

Kasserer
Pilehaven 9
5610 Assens
 

Sekretær
Fasanvænget 20
5610 Assens
 

Kontaktperson
Johan Rantzaus Vej 13
Krogsmose
5610 Assens
 

Menigt medlem
 

Medlem af valgbestyrelsen
Kindhestegade 1 1 tv
5610 Assens
 

Formand for valgbestyrelsen
Provstigade 4
5610 Assens
 

Menigt medlem
Jørgen Brahes Vej 1
Brahesborg
5610 Assens
 

Menigt medlem
Falen 14 st th
5000 Odense C
 

Kirkeværge - ikke medlem(Vor Frue Kirke), Kirkeværge - ikke medlem(Gamtofte Kirke)
Fasanvænget 20
5610 Assens
 

Provst (kirkebogsfører)
Dankwart Dreyers Vej 9
5610 Assens
 
 21402701

Sognepræst
Baunevej 30
Sandager Næs
5610 Assens
 
 64715253

Sognepræst
Gamtoftevej 41
Gamtofte
5610 Assens
 
 21 62 13 61

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Assens-Gamtofte Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38228862
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk