1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Asnæs Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Bygvænget 9
4550 Asnæs
 

Næstformand, Kasserer
Hyldevænget 3
4550 Asnæs
 

Kontaktperson
Liljevænget 15
4550 Asnæs
 

Menigt medlem
Klintebakken 16
Veddinge Bk
4550 Asnæs
 

Menigt medlem
Vestervangsparken 15
4550 Asnæs
 

Menigt medlem
Åsevangsvej 2
4550 Asnæs
 

Menigt medlem
Høvevej 42
4550 Asnæs
 

Kirkeværge - ikke medlem
Mellemvangen 10
4550 Asnæs
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Asnæs Kirkevej 10
4550 Asnæs
 
 91171864

Sognepræst
Kirkevej 10
Stigs Bjergby
4440 Mørkøv
 
 22577141

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Asnæs Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 15991216
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk