1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Askov Sogns Menighedsråd

Provst (kirkebogsfører), Formand - født medlem, Født medlem
Askov Kirkevej 7
6600 Vejen
 
 75361497

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Sandmarken 6
Askov
6600 Vejen
 

Overenskomstansat sognepræst, Født medlem
Østergade 21
6650 Brørup
 

Kirkeværge
Søndervangvej 11
Askov
6600 Vejen
 

Kasserer
Melvangvej 14
Askov
6600 Vejen
 

Sekretær
Melvangvej 13
Askov
6600 Vejen
 

Kontaktperson
Kirsebærvej 73
6600 Vejen
 

Medlem af valgbestyrelsen
Herluf Trolles Vej 1
Nordby
6720 Fanø
 

Medlem af valgbestyrelsen
Askov Kirkevej 11
6600 Vejen
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Askov Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 83486813
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk