1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Horne-Asdal Sognes Menighedsråd

Formand
Erantisvej 5
Åbyen
9850 Hirtshals
 

Næstformand, Kirkeværge(Horne Kirke)
Høkervænget 1
Horne
9850 Hirtshals
 

Kasserer
Anemonevej 8
Åbyen
9850 Hirtshals
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Stendyssevej 53
Horne
9850 Hirtshals
 

Menigt medlem
Stendyssevej 35
Horne
9850 Hirtshals
 

Menigt medlem
Bakkedraget 25
Horne
9850 Hirtshals
 

Menigt medlem
Engbjergvej 1
Horne
9850 Hirtshals
 

Menigt medlem
Bakkedraget 3
Horne
9850 Hirtshals
 

Kirkeværge - ikke medlem(Asdal Kirke)
Allingdamvej 7
Åbyen
9850 Hirtshals
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Tornbyvej 14
Horne
9850 Hirtshals

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Horne-Asdal Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 61797815
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk