1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Asaa Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Asåvej 35
9340 Asaa

Kirkeværge, Kasserer
Asåvej 33
9340 Asaa

Kontaktperson, Menigt medlem
Steen Billes Vej 20
9340 Asaa

Menigt medlem
Havnegade 28
9340 Asaa

Menigt medlem
Steen Billes Vej 14
9340 Asaa
 

Menigt medlem
Skelgårdsvej 60
9340 Asaa
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Skippergade 21
9340 Asaa

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Asaa Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 54300816
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk