1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kappel-Vestenskov Sognes Menighedsråd

Menigt medlem
Tryghusvej 7
4900 Nakskov
 
 54950091/21787989
.

Menigt medlem
Hvidstensmarken 2
4900 Nakskov
 
 54966100/21787910
.

Først valgte, Menigt medlem
Havsnæsvej 12
Vesternæs
4900 Nakskov
 

Menigt medlem
Sjunkebyvej 25
4900 Nakskov
 

Menigt medlem
Mågevej 8
Langø
4900 Nakskov
 

Menigt medlem
Fjordvej 10
Langø
4900 Nakskov
 

Menigt medlem
Hvidstensmarken 4
4900 Nakskov
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
 

Kst sognepræst (kirkebogsfører)
Stenvadsvej 4
4983 Dannemare

Overenskomstansat sognepræst

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kappel-Vestenskov Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 27699219
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk