1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Arden Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Klarlunden 26
9510 Arden
 
 40372375

Næstformand, Kasserer
Skovvej 65
9510 Arden
 

Kirkeværge
Kløvermarken 8A
9510 Arden
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Miehesgade 48
9510 Arden

Bygningssagkyndig
Bymarken 42
9510 Arden
 

Menigt medlem
Storarden Byvej 24
9510 Arden

Menigt medlem
Miehesgade 70
9510 Arden
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Myhlenbergvej 8 A
9510 Arden
 
 98561914

Overenskomstansat sognepræst
Rolighedsvej 5
9510 Arden

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Arden Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 31293014
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk