1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Antvorskov Sogns Menighedsråd

Formand
Bredegade 7B st 2
4200 Slagelse

Næstformand, Kasserer
Agersøvej 287
4200 Slagelse

Kirkeværge
Malivej 3
4200 Slagelse

Kontaktperson
Svejbøllevej 4
4200 Slagelse

Formand for valgbestyrelsen
Columbiavej 3
4200 Slagelse

Menigt medlem
Kongevejen 15
4200 Slagelse

Menigt medlem
Grønlandsvej 31
4200 Slagelse

Menigt medlem
Femøvej 28
4200 Slagelse

Menigt medlem
Fejøvej 31
4200 Slagelse

Sognepræst (kirkebogsfører)
Lillevangsparken 25
4200 Slagelse
 
 58505380
Træffes Tirsdag til fredag 11.00-12.00 ons. tillige 16.00-17.00, træffes ikke mandag

Overenskomstansat sognepræst
 

Overenskomstansat sognepræst

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Antvorskov Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 15715049
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk