1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Antvorskov Sogns Menighedsråd

Formand
Bredegade 7B st 2
4200 Slagelse

Næstformand, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Agersøvej 287
4200 Slagelse

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Malivej 3
4200 Slagelse

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Svejbøllevej 4
4200 Slagelse
 

Menigt medlem
Gl.Kongevej 7
4200 Slagelse
 

Menigt medlem
Smedevej 66
4180 Sorø
 

Menigt medlem
Columbiavej 3
4200 Slagelse

Menigt medlem
Femøvej 28
4200 Slagelse

Menigt medlem
Rådyrvænget 4
4200 Slagelse
 

Sekretær - ikke medlem
Mullerupvej 17
Mullerup
4200 Slagelse
 

Kst. overenskomstansat sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkekontoret
Agersøvej 86 B
4200 Slagelse
 
 24400270
OBS nyt nummer pr 5. oktober: 24400270

Overenskomstansat sognepræst

Overenskomstansat sognepræst

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Antvorskov Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 15715049
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk