1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Anholt Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Nordstrandvej 11B st
8592 Anholt

Næstformand, Kasserer
Sønderstrandvej 39L
8592 Anholt

Sekretær
Sønderstrandvej 39C
8592 Anholt
 

Menigt medlem
Nordstrandvej 6
8592 Anholt
 

Menigt medlem
Sønderstrandvej 20
8592 Anholt
 

Kirkeværge - ikke medlem(Anholt Kirke)
Østervej 41
8592 Anholt
 

Kirkeværge - ikke medlem
Sønderstrandvej 39L
8592 Anholt

Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 86319056 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Anholt Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13540918
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk