1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gylling-Alrø Sognes Menighedsråd

Formand
N P Danmarksvej 3
8732 Hovedgård

Næstformand, Kontaktperson
Alrøvej 374
Alrø
8300 Odder
 
 86552142 - 20643151

Menigt medlem
Alrøvej 326
Alrø
8300 Odder
 
 86552090 - 24943395

Kirkeværge - ikke medlem
Alrøvej 342
Alrø
8300 Odder

Menigt medlem
Søbyvej 23
Gylling
8300 Odder

Kirkeværge(Gylling Kirke)
Lilliensborgvej 70
Gylling
8300 Odder

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Alrøvej 395
Alrø
8300 Odder

Menigt medlem
Otto Møllersgade 12
Gylling
8300 Odder

Menigt medlem
Smedegade 55
Ørting
8300 Odder
 
 86927071 - 52389843

Sognepræst (kirkebogsfører)
Fallingvej 1
Gylling
8300 Odder
 
 86551050

Sognepræst
Bygaden 1
Torrild
8300 Odder
 
 28601618

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gylling-Alrø Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38012037
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk