1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Alling Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Ringvej 9
8680 Ry
 

Næstformand, Sekretær
Alling Gyde 1
8680 Ry
 

Kirkeværge
Søvej 14
8680 Ry
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Søvej 40A
8680 Ry
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Silkeborgvej 63
Alling
8680 Ry
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstebakken 11
8680 Ry
 
 86891417

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Alling Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17543814
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk