1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Agerø Sogns Menighedsråd

Formand, Sekretær, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Agerøvej 42
Agerø
7960 Karby
 

Næstformand, Kontaktperson
Agerøvej 35
Agerø
7960 Karby
 

Kirkeværge
Agerøvej 28
Agerø
7960 Karby
 

Kasserer
Agerøvej 50
Agerø
7960 Karby
 

Formand for valgbestyrelsen
Agerøvej 38
Agerø
7960 Karby
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Vindbakken 16
7970 Redsted M
 
 27628462

Sognepræst
Kontor
Næssundvej 348
7960 Karby
 
 22741552

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Agerø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13155011
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk