1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Agedrup Sogns Menighedsråd

Formand
Daltoften 46
Agedrup
5320 Agedrup

Næstformand, Sekretær
Græshaven 16
Bullerup
5320 Agedrup

Kirkeværge
Oldermandsgyden 74
Bullerup
5320 Agedrup

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Højen 4
5330 Munkebo

Kontaktperson
Kærhaven 21
Bullerup
5320 Agedrup
 

Medlem af valgbestyrelsen
Nøddehaven 11
Bullerup
5320 Agedrup

Medlem af valgbestyrelsen
Græshaven 6
Bullerup
5320 Agedrup
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Græshaven 6
Bullerup
5320 Agedrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Agedrupvej 14
Agedrup
5320 Agedrup
 
 2916 0638

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Agedrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16459712
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk