1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Adslev Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kollens Møllevej 20
Adslev
8362 Hørning
 

Næstformand
Kollens Møllevej 10A
Adslev
8362 Hørning
 

Kirkeværge(Adslev Kirke)
Gl Ryvej 12
Adslev
8362 Hørning
 

Kasserer
Adslev Hedevej 6
Adslev
8362 Hørning
 

Kontaktperson
Gl Ryvej 13
Adslev
8362 Hørning
 

Provst (kirkebogsfører)
Nørregaards Allé 32
8362 Hørning
 
 61206665

Sognepræst
Låsbyvej 123
Veng
8660 Skanderborg
 
 86943733

Sognepræst
Hørning Sognegård
Nørre Allé 4
8362 Hørning

Sognepræst
Hørning Sognegård
Nørre Alle 4
8362 Hørning
 
 20181326

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Adslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 50281914
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk