1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Åsum Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Staupudevej 10
Aasum
5240 Odense NØ

Næstformand, Kasserer
Ryttervejen 7
Aasum
5240 Odense NØ

Kirkeværge
Staupudevej 20
Aasum
5240 Odense NØ
 

Sekretær
Kirkestræde 2
Aasum
5240 Odense NØ
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Væverstræde 7
Aasum
5240 Odense NØ
 
 22107613/20971216

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Mindelundsvej 45
Seden
5240 Odense NØ
 
 30 12 55 62
Træffes ikke mandag

Overenskomstansat sognepræst, Født medlem
Nygade 45
5500 Middelfart
 
 29 16 60 13
Træffes ikke mandag ellers efter aftale

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Åsum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 53707319
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk