Menighedsråd

Åstrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Åstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8897@SOGN.DK
CVR-nummer: 42479217

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Fåborgvej 4
Aastrup
6752 Glejbjerg
Næstformand
Tvilevej 10
Tvile
6670 Holsted
Kirkeværge
Åbrinken 22
6752 Glejbjerg
Kontaktperson
Nyslundvej 6
Aastrup
6752 Glejbjerg
Kasserer
Åbrinken 10
6752 Glejbjerg
Tlf: 30221699
Menigt medlem
Tvilevej 15
Tvile
6752 Glejbjerg
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Borgergade 122
6752 Glejbjerg
Tlf: 75198032
Mandag er fridag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.