Menighedsråd

Årslev-Sønder Højrup Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Årslev-Sønder Højrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7740@SOGN.DK
CVR-nummer: 36833882

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Sdr. Højrupvejen 6
Sdr Højrup
5750 Ringe
Tlf: 2243 3133
Næstformand, Kontaktperson
Håndværkervangen 13
Årslev
5792 Årslev
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Granparken 5
Årslev
5792 Årslev
Tlf: 2217 9683
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Sdr. Højrupvejen 6
Sdr Højrup
5750 Ringe
Medlem af valgbestyrelsen
Æblehaven 11
Årslev
5792 Årslev
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Gl. Byvej 28B
5792 Årslev
Tlf: 65 99 10 66
fridag mandag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.