1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Aars Sogns Menighedsråd

Formand
Højtoften 7
9600 Aars

Næstformand
Stenildhøjbakken 7
9600 Aars
 

Kirkeværge
Himmerlandsparken 13 22
9600 Aars

Kasserer
Nordvestvej 7
Fandrup
9640 Farsø
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Brorsonsvej 22
9600 Aars
 

Menigt medlem
Pregelvang 11
9600 Aars
 

Menigt medlem
Aggersundvej 42
Sjøstrup
9600 Aars
 

Menigt medlem
Sdr Boulevard 99C
9600 Aars
 

Menigt medlem
Tofteparken 108
9600 Aars
 

Menigt medlem
Rævemosevej 14
9600 Aars
 

Menigt medlem
Spurvevej 4
9600 Aars
 

Menigt medlem
Dronningholmvej 38
9600 Aars
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Løvsangervej 19
9600 Aars
 
 30680789

Sognepræst
Sdr. Boulevard 70
9600 Aars
 
 20414210
Mandag - fridag

Overenskomstansat sognepræst
Kong Frederiks Vej 12
9600 Aars
 
 29133717

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Aars Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 29193614
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk