1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Årby Sogns Menighedsråd

Formand
Bastrupvej 36
4400 Kalundborg
 

Næstformand, Bygningssagkyndig
Asnæs Skovvej 15
4400 Kalundborg
 

Kasserer
Tejbjergvej 17
4400 Kalundborg
 

Sekretær
Årbyvej 28
Årby
4400 Kalundborg
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Slagelsevej 73B
4400 Kalundborg
 

Født medlem, Formand for valgbestyrelsen
Årbygade 30
Årby
4400 Kalundborg
 
Træffes bedst tir - fred kl. 11.30 - 13.00 Mandag er fridag
Helga Tidemann Jensen

Medlem af valgbestyrelsen
Agervej 30
4400 Kalundborg
 

Kst. sognepræst (kirkebogsfører)
Årbygade 30
4400 Kalundborg
 
 59504105

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Årby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 59549111
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk