1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Aalestrup Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Engparken 16
9620 Aalestrup
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Anlægsvej 8
9620 Aalestrup
 

Kirkeværge, Kirkeværge - ikke medlem(Aalestrup Kirke)
Dalvangen 21
9620 Aalestrup
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Aaparken 12
9620 Aalestrup
 

Kontaktperson
Parkvænget 8
9620 Aalestrup
 

Menigt medlem
Rolighedsvej 8
9620 Aalestrup
 

Menigt medlem
Vandværksvej 2
9620 Aalestrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær
Kirkevej 12
9620 Aalestrup
 
 20224856
Niels Peter Sørensen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Aalestrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 44288028
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk