Menighedsråd

Aaker-Pedersker Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Aaker-Pedersker Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7569@SOGN.DK
CVR: 31304016

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Nybyvej 4
Aakirkeby
3720 Aakirkeby
Næstformand, Sekretær
Limensgaden 27
Aakirkeby
3720 Aakirkeby
Kasserer
Bjælkestensvejen 13
Aakirkeby
3720 Aakirkeby
Tlf: 28727097
Kontaktperson
Hegnedevejen 8
Aaker
3720 Aakirkeby
Kirkeværge
Vesterbro 30
Aakirkeby
3720 Aakirkeby
Menigt medlem
Østerled 19
Aakirkeby
3720 Aakirkeby
Kirkeværge(Sankt Peders Kirke), Medlem af valgbestyrelsen
Pedersker Hovedgade 16
Pedersker
3720 Aakirkeby
Menigt medlem
Hegnedevejen 26
Pedersker
3720 Aakirkeby
Menigt medlem
Haregade 2
Aakirkeby
3720 Aakirkeby
Menigt medlem
Dalegårdsvej 8
Aaker
3720 Aakirkeby
Menigt medlem
Smålyngsvejen 11
Pedersker
3720 Aakirkeby
Sognepræst (kirkebogsfører)
Sognepræst

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.