1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Aaker-Pedersker Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Nybyvej 4
Aakirkeby
3720 Aakirkeby
 

Næstformand
Limensgaden 27
Aakirkeby
3720 Aakirkeby
 

Kirkeværge(Sankt Peders Kirke)
Pedersker Hovedgade 16
Pedersker
3720 Aakirkeby
 

Kirkeværge(Aa Kirke)
Bodernevej 32
Aaker
3720 Aakirkeby
 

Kasserer
Møllebakken 8
Aakirkeby
3720 Aakirkeby
 

Kontaktperson
Dalegårdsvej 8
Aaker
3720 Aakirkeby
 

Menigt medlem
Almindingsvej 27
Aakirkeby
3720 Aakirkeby
 

Menigt medlem
Stokkekildevej 20
Aakirkeby
3720 Aakirkeby
 

Menigt medlem
Hegnedevejen 26
Pedersker
3720 Aakirkeby
 

Menigt medlem
Haregade 2
Aakirkeby
3720 Aakirkeby
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Nybyvej 2
Aakirkeby
3720 Aakirkeby
 
 56974103

Sognepræst
telefonnr. 56978028 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Aaker-Pedersker Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 31304016
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk