1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ådum Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Møgelmosevej 7
Ådum
6880 Tarm
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Vejlevej 113
Ådum
6880 Tarm
 
 30209629

Kirkeværge, Sekretær
Skodsbølvej 10
Ådum
6880 Tarm
 

Kasserer
Gundesbølhedevej 5
Ådum
6880 Tarm
 

Kontaktperson
Bindesbølvej 29
Ådum
6880 Tarm
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Engvej 4
6880 Tarm
 
 97371370

Sognepræst
Bredgade 1
Hoven
6880 Tarm
 
 75343052

Sognepræst
Stenbjergvej 2 A
Lønborg
6880 Tarm
 
 97374006

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ådum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 15447516
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk