1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Aaby Sogns Menighedsråd

Formand
Toftesvinget 1
9440 Aabybro
 

Næstformand
Aalborgvej 134
9440 Aabybro
 

Menigt medlem
Nørremarksvej 83
9440 Aabybro
 

Kasserer
Thomasmindeparken 87
9440 Aabybro
 

Kirkeværge
Syrenvej 12
9440 Aabybro
 

Kontaktperson
Knøsgårdvej 23
9440 Aabybro
 

Menigt medlem
Ternevej 9
9440 Aabybro
 

Menigt medlem
Østergade 38
9440 Aabybro
 

Formand for valgbestyrelsen
Lærkevej 8
9440 Aabybro
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 23
9440 Aabybro
 
 98241100

Sognepræst
Spinderensvej 3
9000 Aalborg

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Aaby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 65532816
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk