1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Aabenraa Sogns Menighedsråd

Formand
Forstalle 29
6200 Aabenraa
 

Næstformand
Frueløkke 47
6200 Aabenraa
 

Kasserer
Uglekær 150
6200 Aabenraa
 

Kontaktperson
Haderslevvej 37B
6200 Aabenraa
 

Menigt medlem
Jørgensgård 43B
6200 Aabenraa
 

Menigt medlem
Bryggervænget 10
6200 Aabenraa
 

Menigt medlem
Muldvad 13
6200 Aabenraa
 

Menigt medlem
Sdr Hostr Østergade 13
6200 Aabenraa
 

Menigt medlem
Jættevej 19
Hostrupskov
6200 Aabenraa
 

Menigt medlem
Lensløkke 7
6200 Aabenraa
 

Menigt medlem
Brunbjergvej 38
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa
 

Menigt medlem
Reberbanen 7 3 2
6200 Aabenraa
 

Menigt medlem
Skinderbro 21
6200 Aabenraa
 

Menigt medlem
Sejersholt 4
6200 Aabenraa
 

Kirkeværge - ikke medlem
Forstalle 29
6200 Aabenraa
 

Formand for valgbestyrelsen
Hjelmalle 14 1
6200 Aabenraa
 

Provst
Næstmark 19
6200 Aabenraa
 
 29160551

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkeplads 4
6200 Aabenraa
 
 74622151
trf. bedst hverd., undt. mand., 11.00—12.30, tors. till. 17.00—18.00, lør. kun efter aftale,

Sognepræst
telefonnr. 74624916 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 
Der skal ringes på telefon 74 62 17 80.

Sognepræst
Lergård 6
6200 Aabenraa
 
 74621578

Sognepræst
Fladholm 47B
6200 Aabenraa
 
 73627212

Sognepræst
Callesensgade 8
6200 Aabenraa
 
 74622219

Syghuspræst

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Aabenraa Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 36280212
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk