1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Voerladegård Sogns Menighedsråd

Formand, Kirkeværge
Hedevej 11
Dørup
8660 Skanderborg
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Kirkedalen 8
Voerladegård
8660 Skanderborg
 

Kontaktperson
Maskedal 31
Dørup
8660 Skanderborg

Kasserer
Kirstinelund 19
Voerladegård
8660 Skanderborg
 

Menigt medlem
Damtoften 4
Voerladegård
8660 Skanderborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Adelgade 13
8660 Skanderborg
 
 23240989
Henvendelse til sognepræst Peter Tast

Sognepræst
Rønnebærvænget 11
8660 Skanderborg
 
 61223999
Peter Tast

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Voerladegård Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 46786211
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk