22
Mar

Højskoleforeningens generalforsamling

Tidspunkt
kl. 19:00
Adresse
Konfirmationsstuen, Varnæsvej 700, 6200 Aabenraa
Beskrivelse
Generalforsamling Højskoleforeningen Varnæs-Bovrup indkalder til Generalforsamling. Der er ordinær generalforsamling i Konfirmandstuen, Varnæsvej 700 i Varnæs. Dagsordenen er i henhold til vedtægterne. Man kan orientere sig på foreningens hjemmeside www.hoejskoleforeningenvb.dk Alle er velkomne!