1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Ubjerg Sogns Menighedsråd

Formand
Sønderbækvej 17
Sæd
6270 Tønder
 
 74 72 42 48

Næstformand
Grøngårdvej 21
Sæd
6270 Tønder
 

Kontaktperson
Kløvermarken 90
6360 Tinglev
 

Formand for valgbestyrelsen, Kasserer, Kirkeværge
Søndersøvej 1
Ubjerg
6270 Tønder
 
 74 72 14 84
Kirkeværge og kasserer

Menigt medlem
Stenvej 6
Sæd
6270 Tønder
 

Provst
Kipkærvej 4
Rørkær
6270 Tønder
 
 24411704

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkepladsen 3
6270 Tønder
 
 20 35 79 53

Sognepræst
telefonnr. 20 35 79 64 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Sognepræst
Kirkepladsen 5
6270 Tønder
 
 20 35 79 64

Sognepræst
Kirkepladsen 7
6270 Tønder
 
 20 35 79 50

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ubjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 15109114

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk