1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tønder Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Digevej 14
6270 Tønder

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Storegade 18 1
6270 Tønder

Kasserer
Frigrunden 11
6270 Tønder

Kontaktperson
Tved 112
6270 Tønder

Menigt medlem
Strucksalle 17 2
6270 Tønder

Medlem af valgbestyrelsen
Uldgade 24
6270 Tønder

Menigt medlem
Bockenså 28
6270 Tønder

Menigt medlem
Søndergade 20
6270 Tønder

Menigt medlem
Rylen 69
6270 Tønder

Menigt medlem
Nygade 11
6270 Tønder

Menigt medlem
Ved Slotsbanken 18 st tv
6270 Tønder

Kirkeværge - ikke medlem
Nygade 28
6270 Tønder

Provst, Født medlem
Sønderbyvej 24
Møgeltønder
6270 Tønder
 
 24411704

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Kirkepladsen 3
6270 Tønder
 
 20 35 79 53

Sognepræst, Født medlem
Kirkepladsen 7
6270 Tønder
 
 20 35 79 50
Træffes bedst hverdage kl. 12-13 (undtagen mandag) eller efter aftale

Sognepræst, Født medlem
Kirkepladsen 5
6270 Tønder
 
 20 35 79 64

Fængselspræst
Thorsvej 25
7000 Fredericia

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tønder Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 35654615
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk