1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Vejstrup-Hejls-Taps Sognes Menighedsråd

Formand for valgbestyrelsen, Formand
Hejls Landevej 27B
6094 Hejls
 

Kirkeværge(Taps Kirke), Næstformand
Ødisvej 36
Taps
6070 Christiansfeld
 

Kirkeværge(Hejls Kirke)
Vargårdevej 55
6094 Hejls
 

Kirkeværge(Vejstrup Kirke)
J.A. Petersens Park 4
6093 Sjølund
 

Kasserer
Skamlingvejen 152
6093 Sjølund
 

Kontaktperson
Koldingvej 97
Taps
6070 Christiansfeld
 

Menigt medlem
Engvej 19
6094 Hejls
 

Menigt medlem
J.A. Petersens Park 28
6093 Sjølund
 

Menigt medlem
Æblevænget 58
6094 Hejls
 

Menigt medlem
J.A. Petersens Park 10
6093 Sjølund
 

Menigt medlem
Møllegade 15
6070 Christiansfeld
 

Menigt medlem
Ødisvej 111
Taps
6070 Christiansfeld
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hejls Landevej 22
6094 Hejls
 
 75574035

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vejstrup-Hejls-Taps Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 36755016

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk