1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Babyrytmik

Babyrytmik med salmer.

Vi kan nu efter flere mødres ønske tilbyde babyrytmik med salmer for de lidt ældre babyer i Stenløse kirke. Udover at opbygge et repertoire af de danske salmer, stimuleres barnets medfødte musikalitet og barnets motoriske, sproglige og sansende udvikling styrkes bl.a. igennem sang og leg.

Hvem: Tilbuddet er for forældre med børn i alderen 7-12 mdr. Deltagelse er gratis

Hvornår: torsdage kl. 10.45. Opstart februar 2018

Hvad sker der efter babyrytmik: i konfirmandhuset vil der være kaffe/the og saftevand og tid til samvær.

Undervisningen varetages af konservatorieuddannet musikpædagog Rikke Wegner Fyrst.

Tilmelding og spørgsmål kan rettes til: rikkefyrst@hotmail.com