1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Søndersted Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Sønderstedvej 19
Søndersted
4340 Tølløse

Næstformand
Kagerupvej 10
4420 Regstrup

Kasserer
Kagerupvej 10
4420 Regstrup

Kirkeværge
Sønderstedvej 4
Søndersted
4340 Tølløse

Menigt medlem
Sønderstedvej 19
Søndersted
4340 Tølløse
 

Menigt medlem
Sønderstedvej 4
Søndersted
4340 Tølløse
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hovedgaden U 12
Undløse
4340 Tølløse
 
 59189130
Tirsdag-fredag kl. 11-12 eller efter aftale. Træffes ikke mandag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Søndersted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 18440628
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk