1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Føllenslev-Særslev Sognes Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Skippingevej 15
Særslev
4460 Snertinge
 
 2818 3999
Hverdage mellem 9 og 16
Jan Østergaard

Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem
Byvej 16
4591 Føllenslev
 
Henrik Gert Olsen

Kirkeværge
Mellemvangsvej 2
Særslev
4460 Snertinge
 

Menigt medlem
Galtebjergvej 2
4591 Føllenslev
 

Menigt medlem
Kaldredvej 10
4593 Eskebjerg
 

Menigt medlem
Skippingevej 17
Særslev
4460 Snertinge
 

Formand for valgbestyrelsen
Nekselø 12
4591 Føllenslev
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Føllenslev-Særslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 67403517
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk