Kalender

06
Mar
MHR møde Pedersborg
Tidspunkt: kl. 19:00 - 21:30
Adresse:
Pedersborg sognegård
Kirkevænget 2B
4180 Sorø
Beskrivelse:
Dagsorden for offentligt møde for Pedersborg menighedsråd i Pedersborg sognegård den 6/3-2018 kl. 19.00. Vært Per. Punkt Dagsorden 1 Indledning ved Gro 2 Godkendelse af dagsorden Sager til efterretning: E250 Tyverisikring kirken. Tilbud fra G4S omfatter overvågning af sakristiet. Pris 569/mdr. ADM 2018-03-01 – NEJ tak. E251 Høje træer i skel ved fællesgraven. Nabo ønsker mere lys på sin terrasse. ADM 2018-03-01 Per aftaler med naboen hvordan hegnet skal tilpasses. E254 VISDA. ADM 2018-03-01. Nej tak, da vi ikke vurderer behovet er stort nok. Vi bruger de gratisbilleder der findes i forvejen. E259 Byggeri ved Rustkammergården. ADM 2018-03-01. Vi har ikke noget imod byggeriet, men svarer til kommunen at de nærmest liggende 2 huse ved Volden ligger for tæt på fortidsmindet Halvkredsvolden. E267 Kendt fællesgrav i plæne udvides med de planlagte fortætninger. ADM 2018-03-01. Der laves kort over de nye gravsteder. Igangsætning snarest med etablering i foråret 2018. Tilbud indhentes fra Peter Chr, Kaj Andersen og Tjørneholm. Graverne laver beskrivelse. Gerne i 3 etaper. E268 Markering af placering af urner i urnegravsteder. ADM 2018-03-01. Kan vi tegne det ind på kortet? Er opdateringer af kortet med i prisen. Nej. Opdateringer samles sammen og vi finder ud af hen ad vejen, hvor tit vi har brug for opdateringer. E269 Kursus i transport af benzin til både Per og Kurt igangsættes snarest muligt. ADM 2018-03-01. E270 Eftersyn af elektriske hjælpemidler. Per oplæres i at efterse EL-værktøjer. Gælder også støvsugerne. ADM 2018-03-01. E204 Tilretning af bilag til regnskabsinstruks til version 2-2017 Sager til behandling: 244 Lønpolitik og prioritering for 2018. Ramme for forhandlingsmandat for kontaktperson i tilfælde af at en medarbejder ønsker lønforhøjelse. Oplæg fra administrationsudvalget: Der afsættes op til 30.000 kr. i en lønpulje. Vi vægter engangsbeløb, der skal bruges til ekstraopgaver, der støtter diakoni, grøn kirke og ungdomsarbejde, højest. 256 Årsregnskab 2017. ADM 2018-03-01 indstiller at udsendte regnskab godkendes. Overskud 133.000. 260 Sorgarbejde ved Pedersborg kirke. Det er for det meste præsterne, der taler med folk. Kan vi tilbyde noget mere? Sorggrupper med bestemte målgrupper? Der kan bl.a. hentes inspiration på andre kirkes hjemmesider og her http://sorg.folkekirken.dk/find-en-lokal-sorggruppe Orienteringer: O253 Genplantningsplan for ”store” træer på kirkegården. ADM 2018-03-01 Godkendt af provstiudvalget. O256 Årsregnskab for Cafe InTro. ADM 2018-03-01. Godkendt uden bemærkninger
TILBAGE