1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nysted-Vantore Sognes Menighedsråd

Formand
Adelgade 99
4880 Nysted
 

Næstformand, Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Fiskergade 19
4880 Nysted

Menigt medlem
Holtevej 1
Tågense
4880 Nysted

Kasserer
Smedestræde 9
4880 Nysted
 

Kontaktperson
Rosenhaven 15
4880 Nysted
 

Menigt medlem
Holtevej 1
Tågense
4880 Nysted
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Østergade 24 A
4880 Nysted
 
 54871180
Træffes efter aftale. Fredag er fridag.
Ida Støckel Rolle

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nysted-Vantore Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 54500114
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk