1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Jerslev-Hellum-Mylund Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Serritslevvej 341
9740 Jerslev J
 

Næstformand
Ledetvej 60
9740 Jerslev J
 

Kirkeværge
Egebakvej 79
9740 Jerslev J
 

Kasserer
Agnetevej 11
9740 Jerslev J
 

Sekretær
Enghavevej 3
9740 Jerslev J
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Engsigvej 124
9740 Jerslev J
 

Formand for valgbestyrelsen
Huultgårdsvej 16
9740 Jerslev J
 

Menigt medlem
Hummelhedevej 168
9740 Jerslev J
 

Menigt medlem
Fæholtvej 17
9740 Jerslev J
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Borgergade 34
9740 Jerslev J
 
 98831970

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Jerslev-Hellum-Mylund Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34991774
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk