1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Lindehøj Sogns Menighedsråd

Formand
Anishaven 29 st th
2730 Herlev
 

Næstformand
Højderyggen 14
2730 Herlev
 

Kirkeværge
Søagerpark 41
2730 Herlev
 

Kasserer
Vingetoften 142
2730 Herlev
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Barupvej 4
2730 Herlev
 

Menigt medlem
Dalbugten 50
2730 Herlev
 

Menigt medlem
Ingefærhaven 79
2730 Herlev
 

Menigt medlem
Melissehaven 19 2 th
2730 Herlev
 

Menigt medlem
Vingetoften 128
2730 Herlev
 

Menigt medlem
Lidsøvej 50
2730 Herlev
 

Menigt medlem
Præstevænget 49
2750 Ballerup
 

Menigt medlem
Fuglehøjen 46
2730 Herlev
 

Menigt medlem
Kringholmen 9
2730 Herlev
 

Menigt medlem
Krogestykket 6B
2730 Herlev
 

Menigt medlem
Vingetoften 142
2730 Herlev
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Tvedvangen 169
2730 Herlev
 
 61162686
Træffes efter aftale. Fridag mandag.

Sognepræst
Gavlbakken 38
2730 Herlev
 
 51511492

Sognepræst

Sognepræst
Hjortespringvej 54
2730 Herlev
 
 24915306
Træffes efter aftale. Fridag fredag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lindehøj Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10916119
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk