1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kristkirkens Sogns Menighedsråd

Formand
Seestvej 59
Seest
6000 Kolding
 

Næstformand
 

Kirkeværge
Brynet 34
Bramdrupdam
6000 Kolding
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Overbyvej 23
Seest
6000 Kolding
 

Kontaktperson
Grøndalsvej 8
Seest
6000 Kolding
 

Medlem af valgbestyrelsen
Haderslevvej 22A
6070 Christiansfeld
 

Medlem af valgbestyrelsen
El-Vej 11
Seest
6000 Kolding
 

Menigt medlem
Safirvej 12
Seest
6000 Kolding
 

Menigt medlem
Rørbækvej 29
Seest
6000 Kolding
 

Menigt medlem
Lien 6
Tved
6000 Kolding
 

Menigt medlem
Hylkevænget 12
Seest
6000 Kolding
 

Menigt medlem
Ingridsvej 36
6000 Kolding
 

Menigt medlem
Sandvigvej 12
6000 Kolding
 

Menigt medlem
Sdr. Kongevej 4
6000 Kolding
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Immanuelsvej 4
6000 Kolding
 
 75527646
Tirsdag til søndag
Michael Lerche Nygaard

KST. Sognepræst
Lien 6
Tved
6000 Kolding
 
 20336706

Sognepræst
 

Sognepræst
Lykkegårdsvej 40
6000 Kolding
 
 75503379
Jan Holm Mortensen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Kristkirkens Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 21213519
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk