1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Lerup-Tranum-Koldmose Sognes Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Kronborgvej 29
7700 Thisted
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Koldmose Kirkevej 10
9460 Brovst
 

Kasserer
Fosdalvej 31
Lerup
9460 Brovst
 

Menigt medlem
Ejstrupvej 11
Tranum
9460 Brovst
 

Menigt medlem
Glentevej 4
Tranum
9460 Brovst
 

Menigt medlem
Tranhøj 38
Tranum
9460 Brovst
 

Menigt medlem
Fosdalvej 15
Lerup
9460 Brovst
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Østbakken 4
Tranum
9460 Brovst
 
 98235037

Sognepræst
Præstegårdsvej 4
9460 Brovst
 
 98231439

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lerup-Tranum-Koldmose Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10201411
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk