1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Jebjerg-Lyby Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Søndervænget 99
Jebjerg
7870 Roslev
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Jebjerggårdvej 15
Ø. Jebjerg
7870 Roslev
 

Kirkeværge
Furvej 60
Ø. Lyby
7800 Skive
 

Kasserer
Roslevvej 20
Jebjerg
7870 Roslev
 

Kontaktperson
Roslevvej 12
Jebjerg
7870 Roslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Aakjærsvej 2
Breum
7870 Roslev
 
 97576060

Sognepræst, Sekretær, Født medlem
Kirkegade 2
Jebjerg
7870 Roslev
 
 97574050
Præsten træffes når hun er hjemme, helst i dagtimerne. Ring evt. og aftal tid.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Jebjerg-Lyby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 26755018
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk