1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skæve-Hørby Sognes Menighedsråd

Formand
Dværghøjvej 12
Brønden
9352 Dybvad
 

Næstformand
Håbetsvej 2
Syvsten
9300 Sæby
 

Kirkeværge(Badskær Kirke)
Hybenvej 18
Hørby
9300 Sæby
 

Kirkeværge(Hørby Kirke)
Nyholmsvej 11
Hørby
9300 Sæby
 

Kirkeværge(Skæve Kirke)
Knudsejevej 15
9352 Dybvad
 

Kontaktperson
Ålborgvej 281
9352 Dybvad
 

Menigt medlem
Solholtvej 9
Brønden
9352 Dybvad
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Ålborgvej 434
9352 Dybvad
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Skævevej 67
9352 Dybvad
 
 98864110

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skæve-Hørby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 64522213
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk