1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Skæve-Hørby Sognes Menighedsråd

Formand
Dværghøjvej 12
Brønden
9352 Dybvad
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Volstruphedevej 22
9300 Sæby
 

Kirkeværge
Hybenvej 18
Hørby
9300 Sæby
 

Kirkeværge
Nyholmsvej 11
Hørby
9300 Sæby
 

Kirkeværge
Solholtvej 17
Brønden
9352 Dybvad
 

Kasserer, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Ålborgvej 434
9352 Dybvad
 

Menigt medlem
Solholtvej 9
Brønden
9352 Dybvad
 

Kirkeværge - ikke medlem
Ålborgvej 281
9352 Dybvad
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Skævevej 67
9352 Dybvad
 
 98864110
Mette Volsgaard

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Skæve-Hørby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 64522213
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk