1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hjerm Vestre-Hjerm Østre Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Jegbjergvej 6
7560 Hjerm
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Højgårdsparken 90
7560 Hjerm

Kirkeværge
Lindevænget 34
7560 Hjerm
 

Menigt medlem
Skarbyvej 12
7560 Hjerm
 

Menigt medlem
Tellingvej 4
7560 Hjerm
 

Sekretær
Jegbjergvej 2
7560 Hjerm
 

Kontaktperson
Kirkevej 20
7560 Hjerm
 

Kirkeværge, Kirkeværge - ikke medlem
Østre Hovedgade 15
7560 Hjerm
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Kirkevej 17
7560 Hjerm
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 9
7560 Hjerm
 
 97464114

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hjerm Vestre-Hjerm Østre Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34762120
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk