1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Nørre Vium-Herborg Sognes Menighedsråd

Formand for valgbestyrelsen, Formand
Tyttebærvej 32
6920 Videbæk
 

Næstformand, Kasserer
Tranebærvej 10
Herborg
6920 Videbæk
 

Kirkeværge(Nørre Vium Kirke)
Jagtvej 3
Egeris
6920 Videbæk
 

Kirkeværge(Herborg Kirke)
Brinken 7
Herborg
6920 Videbæk
 

Kontaktperson
Øster Herborgvej 5
Herborg
6920 Videbæk
 

Menigt medlem
Vadvej 1
Herborg
6920 Videbæk
 

Menigt medlem
Videvangsvej 1
Vium Øst
6920 Videbæk
 

Menigt medlem
Bjørslevvej 10
Troldhede
6920 Videbæk
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sønderupvej 8
Sønderup
6920 Videbæk
 
 97178027
Træffes bedst og helst: tirsdag til fredag, mellem 11.30 og 12.00.Mandag er min fridag.
Lene Thomsen Birkmose

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nørre Vium-Herborg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 14427910

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk